ضرورت كنترل سرعت در راهها 

سرعت غیرمجاز وسایل نقلیه از عمده‌ترین و اصلی‌ترین عوامل وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح و افزایش شدت برخورد می‌باشد. به گونه ای كه در سرعت‌های بالا زمان واكنش راننده در مواجهه با خطر و مسافت توقف وسیله نقلیه افزایش می‌یابد و از قدرت تصمیم‌گیری راننده كاسته شده و خطاهای وی چند برابر می‌شود. در این راستا به منظور كنترل اثرات منفی سرعت، یكی از روشهای رایج استفاده از انواع دوربین های ثبت تخلف سرعت به عنوان یك راهكار نظارتی و بازدارنده می‌باشد كه در بسیاری از كشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته و گرایش به سمت آنها رو به رشد است.

سیستم‌های توزین حین حركت

- سیستم‌هایی هستند كه قابلیت توزین وسایل نقلیه بدون نیاز به توقف آنها در طول مسیر را دارا می‌باشند. این سیستم‌ها امكان توزین مستمر و پیوسته وسایل نقلیه را بدون نیاز به توقف در محوطه ای جداگانه فراهم می آورند. در این روش تخلفات مربوط به اضافه بار وسایل نقلیه در حین حركت (شامل وزن بار محوری، گروه محورها و وزن كل وسیله نقلیه) توسط سنسورهای تعبیه شده در سطح جاده كه به یك سیستم ویدئویی دیجیتال و نرم افزار پلاك خوان با قابلیت گرفتن عكس متصل می‌باشد، ثبت و شناسایی شده و مطابق قوانین و مقررات وزارت راه و شهرسازی با وسایل نقلیه متخلف برخورد خواهد شد.