حدود یک هفته پیش میخواستم برای ساخت ساختمونم قالب فلزی بتن سفارش بدم ولی مشکلی که من داشتم این بود که سفارشی میخواستم و این موضوع هم بیش از دو هفته زمان میبره یعنی اگه من یه قالب فلزی بتن سفارشی بخوام باید حدود دو تا سه هفته صبر کنم تا سفارشم آماده بشه البته اینی که دارم میگم از چند تا فروشنده و معمار پرسیدم و همه بهم همینو گفتن که اگر قالب فلزی بتن سفارشی بخوام باید چند هفته صبر کنم اما مشکل اینجا بود که معماری که من باهاش کار میکردم بهم گفته بود که باید سه چهار روزه قالب فلزی بتن رو آماده کنم به خاطر اینکه قرار داد من با این معمار سه ماهه بود و اگه زیر این زمان قالب فلزی بتن رو براش آماده نمیکردم زمان بندی که برای کارای دیگه داشت بهم میریخت منم تصمیم گرفتم تمام تلاشم رو بکنم تا بتونم تو این مدت زمان قالب فلزی بتن رو برای سازنده فراهم کنم اول شروع کردم به سوال کردن از فروشنده ها و خلاصه هر جا که میشناختم و هر کسی که تو این کار بود رو ازش سوال کردم و همه هم بهم میگفتن این کار زمان بره تا اینکه تو نت یه سرچ کردم و سایت نیازمندی ها دات نت رو پیدا کردم این سایت بهم کمک کرد با یه فروشنده قالب فلزی بتن پیدا کنم که بهم گفت میتونه تو این مدت قالب فلزی بتن سفارشی رو تحویل بده و بهم هم تحویل داد و برام رازی کننده بود و واقعا از سایت نیازمندی ها دات نت ممنونم چون زمانم عالی مدیریت شد و سازنده هم از همه چیز رازی بود.